Máy chạy bộ giá rẻ

Trang review các sản phẩm máy chạy bộ giá rẻ

nhan-thay-tieng-anh-la-gi
Giáo dục

Nhận thấy tiếng anh là gì ? Một số ví dụ về realize

Nhận thấy tiếng anh là gì ?

nhan-thay-tieng-anh-la-gi

Nhận thấy tiếng anh là realize

Định nghĩa của realize

Realize được định nghĩa như sau “To know and understand the importance of something” có nghĩa là hiểu và nhận biết tầm quan trọng của một điều gì đó.

Một số ví dụ về realize

  • To realize that something is right : Nhận thấy điều gì là đúng
  • Do you realize that you are an hour late?  : Anh có nhận thấy là mình đã chậm 1 tiếng rồi không?
  • I realize how much she means to you. : Tôi nhận thấy được là cô ấy có ý nghĩa với anh đến chừng nào rồi.
  • None of us realized the danger we were in. : Không ai trong chúng ta nhận ra sự nguy hiểm mà chúng ta đã từng trải qua.
  • I realized that my english is better than my french : Tôi đã nhận thấy rằng tiếng Anh của tôi còn tốt hơn tiếng Pháp của tôi nữa.
  • I just realized I left my garage door open.: Tôi vừa chợt nhận thấy là tôi đã để cửa gara mở. 

Nguồn : https://www.global-news.info/

 

Bình luận

LEAVE A RESPONSE

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *