Máy chạy bộ giá rẻ

Trang review các sản phẩm máy chạy bộ giá rẻ

Giáo dục

Đại khái tiếng anh là gì? Một số từ vựng Đại khái trong tiếng anh là gì

Đại khái là gì

⇒ Xem thêm website về chủ đề giáo dục

Đại khái là gì là nói ra và chỉ ra những nét khái quát, những nét lướt sơ qua bên ngoài, kiểu nói tới cái gì đó mà không nói sâu và không chỉ ra được tính cụ thể chi tiết. Mà chỉ nói 1 cách chung chung đại loại như đại khái như,…đại khái đại loại nói chung là tương đối.

Đại khái tiếng anh là gì

Đại khái tiếng anh là Generally

⇒ Xem thêm website về chủ đề giáo dục

⇒ Xem thêm website về chủ đề giáo dục

Ex:

 • For example, you might say something like this : Chẳng hạn, bạn có thể nói đại khái như vầy 
 • Just pretend, it’s no big deal : Làm đại khái thôi là được rồi. 
 • This pee problem too, can you go deeper into the problem than not : vấn đề này đái khái quá , bạn có thể đi sâu vào vấn đề hơn không 

⇒ Xem thêm website về chủ đề giáo dục

 • That’s what it is like : đại loại nó là như vậy
 • She tells stories about education : cô ấy kể câu chuyện đại loại về vấn đề học vấn 

Một số từ vựng Đại khái trong tiếng anh là gì

 • chung chung : General
 • không chi tiết : không chi tiết
 • đại loại : somethings like that 

⇒ Xem thêm website về chủ đề giáo dục

 • không tương đối :not relative
 • không cụ thể : no specific
 • không đi sâu : don’t go deep
 • không sâu vào vấn đề : Not in-depth
 • lướt sơ qua : at a glance
 • khái quát : general 

⇒ Xem thêm website về chủ đề giáo dục

Bình luận

LEAVE A RESPONSE

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *